POLITYKA PRYWATNOŚCI - Rileta Sp z o.o.

 

Wprowadzenie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

§1

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RILETA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 291, 59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148795 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6910205630, REGON: 390040260, zwana dalej „Administratorem danych”.

§2

Inspektor ochrony danych osobowych.

Rileta Sp. z o.o. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

§3

Cele i podstawy przetwarzania.

Dana osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez „Administratora danych” uprawnień i obowiązków wynikających z umów o współpracy i innych umów prawa cywilnego zawartych przez „Administratora danych” z kontrahentami , zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO w zw. Art. 6 ust.1 lit. b RODO , a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

§4

Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje osobie której dane są przetwarzane prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a wtedy „Administrator danych”, zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów i praw osoby której dane są przetwarzane.

§5

Prawo do wycofania.

W każdej chwili przysługuje osobie której dane są przetwarzane , prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.

§6

Prawa osób, których dane dotyczą.

Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

       Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website stimmst Du dem Einsatz von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie und Datenschutzverordnung.